Verktøylinje

 

Søk:

Melding om Bransjetreff

( 28.02.2018 ) Melding Bransjetreff

 

Våre tidligere bransje samlinger har tradisjonelt vært gjennomført i månedsskifte oktober/november, men av tidsmessige hensyn ble samlingen for 2017 flyttet til vinter/vår 2018.

Nå har vi ut fra flere vurderinger valgt å ikke gjennomføre denne felles samlingen nå i vår.

Vi håper på at det blir anledning for en ny samling på slutten av året, og vil i så fall komme tilbake på det .

Vi ser frem til et godt samarbeide og samhandel fremover.  

Med vennlig hilsen 

Nortura Industrisalg