Verktøylinje

 

Søk:

Meny

Du er her: Hovedside /Markedsprognose
  • Prognosen 2019 - Overskudd av egg, fortsatt dugnad for gris og sau

    (19.06.2019) Den oppdaterte prognosen for 2019 viser bare mindre endringer. For gris prognoseres det et underskudd for året isolert sett, men mye gris på reguleringslager og bortfall av eksportmuligheten tilsier at det ikke er grunnlag for å slippe produksjonen løs. For sau og lam viser prognosen som tidligere en liten underdekning i 2019, men korrigert for reguleringslager er det fortsatt overskudd, særlig av sau. Også for storfe viser prognosen en liten underdekning. For egg viser prognosen fortsatt et stort overskudd.