Verktøylinje

 

Søk:

Meny

Du er her: Hovedside /Markedsprognose
  • Prognosen 2020 - Bedring for grisen

    (15.01.2020) For gris prognoseres det i 2020 en underdekning isolert for året som følge av redusert produksjon. Med prognosert underdekning av svinekjøtt og reduserte lagre oppfordres det ikke til fortsatt frivillig reduksjon av produksjonen. For sau og lam viser prognosen at vi fortsatt har en utfordring med for mye sau i det norske markedet. Det ligger også nå mye lam på reguleringslager ved starten på året. For egg viser prognosen et overskudd og det er ikke rom for nyetableringer.