Verktøylinje

 

Søk:

Deknings prosent helt slakt

UKE    26

 

Storfe

 112 % 

Gris 99 % 
Purke  
LAM  399 %
SAU  Lokal dekning